Da arbejderne greb magten!

I sporene på en brydningstid.

“Du aner ikke, hvilken samling slyngler mine gruppefæller er. Jeg har beviser for det.” Borgmester Jakob Jensen havde i sine sidste år ikke megen tillid til hverken sine politiske venner eller fjender.

Jakob Jensen blev født i 1858 på Helgenæs. Han blev murer, og i 1919 blev han også borgmester i Aarhus. Han blev byens første socialdemokratiske borgmester –  en post han bestred i 13 år.

Vi går i borgmesterens fodspor, og kigger nærmere på den by, han stod i spidsen for. En by, der i årtierne efter 1. verdenskrig, var i en rivende udvikling. Undervejs på vandringen skal vi blandt andet høre om havnens udvikling, skolerne i Aarhus, byens grønne parker, afholdsbevægelsen, om et demokrati, der finder sin form og om politiske magtkampe.

Kom med tilbage til en tid, hvor Aarhus blev til den by, vi kender i dag.

Det praktiske:

Byvandring: lørdag den 16. september kl. 10.00 og kl. 12.00
Varighed: halvanden time
Mødested: Vestergade 75
Slutsted: Kvindemuseet
Pris: 125 kroner pr. person. Der betales kontant eller via mobilepay på dagen
Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive en mail til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller kl. 12.00) samt antal deltagere.

En syg tur! Historisk byvandring blandt byens gamle hospitaler

Efterårets første tur tager os på sporet af sundhed og sygdom i det gamle Aarhus.

Vi skal rundt til byens hospitaler i 1800-tallet, og undervejs skal vi høre om alt fra badstuer og kønssygdomme til møgbeskidte gader, dårligt drikkevand, kolera og dårekister. Det bliver en tur tilbage til en by, der ikke minder meget om det Aarhus, vi kender i dag. Omvendt er meget moderne viden baseret på erfaringerne fra 1800-tallet, og vi hører om, hvordan “de gamle dage” er forbundet med vores moderne sundhedsvæsen.

Det praktiske:

Byvandring: lørdag den 26. august kl. 10.00 (Udsolgt) og kl. 12.00 og kl. 14.00
Varighed: halvanden time
Mødested: Rosensgade 11
Slutsted: Dynkarken ved politigården
Pris: 125 kroner pr. person. Der betales kontant eller via mobilepay på dagen
Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive en mail til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 12.00 eller kl. 14.00) samt antal deltagere.

Havnekatastrofen den 4. juli 1944

Sommeren lå tungt over Aarhus. Men pludseligt forvandlede en varm og doven eftermiddag sig til helvede på jord. På denne byvandring skal vi tilbage til de dramatiske timer.

Igennem lang tid havde den tyske besættelsesmagt benyttet Aarhus Havn. Her lastede man skibe med krudt og kugler, der skulle sejles til det tyskbesatte Norge.

Men det var et farligt forehavende. Det fik alle bevis for, da et stort, tysk ammunitionsskib sprang i luften i Bergen i april 1944. Næsten 100 civile mistede livet. Kunne en sådan ulykke ske i Aarhus? Myndighederne i Aarhus rettede i flere omgange henvendelse til tyskerne. Men tyskerne ændrede ikke praksis, og i begyndelsen af juli indtraf katastrofen.

På denne vandring skal vi sammen tilbage til Aarhus i 1940’erne. Vi hører om, hvad byen og havnen var for et sted. Vi går rundt i området og hører om selve eksplosionen, og så skal vi naturligvis også følge de dramatiske minutter og timer, der fulgte, mens Aarhus var overrumplet af den enkeltstående største katastrofe i byen i løbet af de fem besættelsesår.

Det praktiske:

Byvandring: lørdag den 1. juli kl. 10.00 og kl. 12.00
Varighed: halvanden time
Mødested: Store Torv foran Domkirkens hovedindgang
Slutsted: Nær Dokk1
Pris: 125 kroner pr. person. Der betales kontant eller via mobilepay på dagen
Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive en mail til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller 12.00) samt antal deltagere.

Besættelse, revolution, oprør! Da Danmark fik sin Grundlov – set fra Aarhus

I 1849 fik Danmark sin Grundlov. Men hvordan tog det hele sig ud i en lille provinsby fjernt fra hovedstaden?

1840’erne var dramatiske. Det endte godt, for Danmark fik en grundlov, men vejen dertil var alt andet end snorlige og forudsigelige.

På denne vandring skal vi på sporet af datidens knap 8.000 aarhusianere og høre mere om deres liv og hverdag. Og naturligvis om, hvordan stormagtspolitik, militære besættelser og en ophedet debat om demokratiet påvirkede dagligdagen.

Vi ser hvor datidens aviser blev skrevet, og hører om, hvordan censur og fængsling kunne ramme dem, der stod bag. Vi skal se, hvorfra i hundredvis af preussiske soldater kom, da de i 1849 besatte Aarhus. Vi skal se, hvor de danske konger indlogerede sig, når de besøgte byen. Vi hører om frygten for de flygtede fanger fra Rendsburg. Og havde 600 bøller brændt Vejle ned? Utrygheden tog til i Aarhus og folk gemte værdier af vejen. Familien Weis sendte deres yngste børn til Fyn i håbet om, at de ville klare den.

Vi hører om tobaksfabrikant Funder fra Vestergade og hans rolle i arbejdet med grundloven, om Frederik den 7., der underskrev grundloven den 5. juni 1849 – og om, hvordan Aarhus klarede sig i de selvsamme dage. Det gik hårdt for sig.

Det bliver en dramatisk tur i et stykke danmarkshistorie, som det udspillede sig i Aarhus, og vi skal opleve hvordan den store fortælling smelter sammen med den lille.

Det praktiske:

Byvandring: lørdag den 27. maj kl. 10.00 (Udsolgt) og kl. 12.00
Varighed: halvanden time
Mødested: Store Torv foran Domkirkens hovedindgang
Slutsted: Mølleparken
Pris: 125 kroner pr. person. Der betales kontant eller via mobilepay på dagen
Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive en mail til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller 12.00) samt antal deltagere.

Aarhus anno 1834 – i fodsporene på 15-årige Alfred

Kom med på en charmerende tur tilbage til Aarhus – som byen var for knap 200 år siden.

Aarhus var i 1834 en lille, mørk og beskidt by, men her var også liv og glade dage. I byen boede velhavende borgerfamilier side om side med fattige stakler, og alle kom de hinanden ved. På denne vandring har du mulighed for at komme med tilbage til en svunden tid, og undervejs vil det gamle Aarhus vågne for dit indre blik.

Turen tager afsæt i Mejlgade og alle de mennesker, der har boet her. Vi skal i fodsporene på 15-årige Alfred, der er turens hovedperson, og som i 1834 boede med sin familie i nummer 48. Undervejs skal vi høre om hans familie, venner og naboer, og vi møder den driftige købmand Jensen, den svagelige Anders Grarup, der dog er indehaver af en af gadens fabrikker, vi skal møde Madam Gandrup og Hr. Pippel – og hvem mon Jocko er? Vi skal høre om, når drengene går på kommers, når de samler menneskeknogler, når de er til Sct. Olufsmarked, og når de gyser over vovehalsene på Store Torv.

Jo, byen og dens liv kommer til at stå klart og tydeligt for os på denne vandring. Er du blevet nysgerrig, er du mere end velkommen til at tage turen med tilbage til Aarhus anno 1834.

Detaljerne ser således ud:

Byvandring: lørdag den 1. april kl. 10.00 og kl. 12.00 og kl. 14.00

Varighed: halvanden time

Mødested: Bunden af Rådmand Liisbergsgade

Slutsted: Store Torv

Pris: 125 kroner pr. person. Der betales kontant eller via mobilepay på dagen

Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive en mail til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller 12.00) samt antal deltagere.

På sporet af gamle bygrænser

De gamle bygrænser kan tydeligt ses, hvis man kigger efter.

Igennem århundrederne har Aarhus udviklet sig fra at være vikingeby, til middelalderby til industriby og til den moderne by, som vi færdes i i dag.

Alle de forskellige faser har efterladt sig spor, og på denne vandring skal vi på opdagelse for at finde alle de gamle bygrænser.

Det er nemlig sådan, at ved man, hvor man skal kigge, så kan man tydeligt finde grænserne for hvortil vikingebyen gik, hvor middelalderbyen gik, og hvor industribyen gik.

Undervejs hører vi naturligvis en masse spændende historier om det liv og de mennesker, der har skabt Aarhus.

De praktiske detaljer:

Hvornår: lørdag den 4. marts kl. 12.00 (UDSOLGT) og kl. 14.00

Varighed: cirka halvanden time

Mødested: Åboulevarden 9

Slutsted: Nær Rådhuspladsen

Pris: 125 kroner, der betales kontant på dagen. Der kan også betales via MobilePay

Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 12.00 eller 14.00) samt antal deltagere.

Store planer! Da Banegårdspladsen og Park Allé blev anlagt

Hvor godt kender du egentlig Banegårdspladsen og Park Allé? Kom med rundt i et område, du troede, du kendte.

For 100 år var det centrale Aarhus én stor byggeplads.

I begyndelsen af 1920’erne begyndte et af de største anlægsarbejder i byen, da man på én gang – i løbet af få år – fik bygget en ny banegård, anlagt en ny banegårdsplads, bygget de gule herskabsbyggerier i Park Allé – og selvfølgelig fik selve alléen etableret.

Aarhus blev i de år for alvor til en moderne storby. Men alt var ikke helt nemt, og på denne byvandring skal vi på sporet af og se en masse billeder fra dengang, hvor Aarhus ændrede udseende. Vi skal høre om tiden før, og vi dykker ned i argumenterne for, hvorfor mange mente, at den daværende og kun 30 år gamle banegård skulle rives ned og gøre plads til en ny.

Vi følger det store arbejde tæt, og undervejs hører vi om alt fra driftige ingeniører, voldsomme debatter, fine fruer og ikke mindst også om en ganske fortvivlet gartner.

Tag med på opdagelse i et område, som mange kender – men måske sjældent for alvor kigger nærmere på!

De praktiske detaljer:

Hvornår: lørdag den 4. februar kl. 10.00 og kl. 12.00 (UDSOLGT) og kl. 14.00

Varighed: cirka halvanden time

Mødested: ved Café Stiften på Banegårdspladsen

Pris: 125 kroner, der betales kontant på dagen. Der kan også betales via MobilePay

Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller 12.00) samt antal deltagere.

March! Soldaterliv i det gamle Aarhus

I sporene på soldater, en hjælpsom møllerfrue og en dødelig stroppetur

På denne tur skal vi i sporene på de soldater, der huserede i byen i 1700- og 1800-tallet, og vi skal tilbage til tiden før de store kasernebyggerier.

Vi kommer blandt andet helt tæt på den private og uhumske indkvartering, som soldaterne måtte leve med. Forholdene var så ringe, at en soldat i 1881 ridsede et lille vers i væggen i Grarups kaserne: ”I Grarups hus – er der rotter og mus – er lopper og lus – mod fnat må soldaterne kæmpe.”

Vi skal også tæt på de tyske soldater, der i 1849 belejrede Aarhus. Nogle af dem fandt husly hos familien Weis, hvor fruen i huset i detaljer skrev om sine indtryk. Vi skal høre om den dødelige stroppetur i 1891, der fik Aarhus på den anden ende. Sluttelig skal vi også forbi det gamle Garnisonssygehus og høre om den spanske syge.

Undervejs finder vi i øvrigt ud af, hvad tyske soldater spiste i sommeren 1849, hvor Frederik Ferdinands ridehus lå, og hvorfor aarhusianerne fra tid til anden havde travlt med at betale deres skat.

Detaljerne for turen ser således ud:

Hvornår: lørdag den 14. januar kl. 10.00 og kl. 12.00

Varighed: ca. halvanden time

Mødested: Møllegade 11

Slutsted: Valdemarsgade

Pris: 125 kr., der betales på dagen – enten kontant eller via Mobilepay

Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at skrive til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller 12.00) samt antal deltagere.

Byvandring i det mørke, utugtige og forbryderiske Aarhus

Kom tæt på Kyllinge-Søren og Natmanden lørdag den 5. november.

Det gamle Aarhus var en labyrint af stræder og baggårde. Her fandtes smugkroer og bordelvirksomhed, og i denne verden mødte man skikkelser som Sorte Grete og Peter Langkniv. I Aarhus huserede også Kyllinge-Søren, som var berømt for at grave sig ud af byens fangehuller.

På denne vandring skal vi i fodsporene på det mindre fine selskab i det gamle Aarhus, og vi skal høre om livet i underverdenen. Vi skal høre om bødlens arbejde på Store Torv, vi skal høre om de “liderlige og pasløse” i 1500-tallet – og vi skal i det hele taget høre om det liv, der var i Aarhus efter mørkets frembrud. Det bliver en rejse ind i en helt anden verden!

Detaljerne for turen ser således ud:

Hvornår: lørdag den 5. november kl. 10.00 (udsolgt), kl. 12.00 (udsolgt) og kl. 14.00 (udsolgt)

Varighed: ca. halvanden time

Mødested: Store Torv foran Domkirkens hovedindgang

Slutsted: Møllestien

Pris: 125 kr., der betales på dagen – enten kontant eller via Mobilepay

Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at besvare skrive til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller 12.00) samt antal deltagere.

Byvandring i Spanien – og nabolaget

I sporet på spanske soldater, gasrør, rutebiler og et brusebad.

På denne tur skal vi tæt på et mere overset hjørne af byen. Der gemmer sig alskens spændende historie i området omkring Spanien, så kom med og bliv klogere på byens udvikling omkring år 1900, når vi skal forbi Jægergården, et saltsyderi og badeanstalten. Undervejs får vi også opklaret, hvorfor spanske soldater slog sig ned i Aarhus i begyndelsen af 1800-tallet. Og hvorfor hed området Polakhaven?

Detaljerne for turen ser således ud:

Hvornår: lørdag den 1. oktober kl. 10.00 (få pladser), kl. 12.00 (få pladser) og kl. 14.00

Varighed: ca. halvanden time

Mødested: Jægergårdsgade 148

Slutsted: Europaplads

Pris: 125 kr., der betales på dagen – enten kontant eller via Mobilepay

Tilmelding: Nødvendig. Det sker ved at besvare skrive til doron@aarhushistorier.dk og angive det ønskede klokkeslæt (kl. 10.00 eller 12.00) samt antal deltagere.